Nhiệm vụ của ONVIF là gì?

Diễn đàn giao diện video mạng chuẩn mở (Open Network Video Interface Forum - ONVIF) được ủy thác để đẩy nhanh tiến độ áp dụng video mạng trên thị trường an ninh thông qua một tiêu chuẩn giao diện mở toàn cầu.
Mục tiêu của diễn đàn ONVIF là để tạo điều kiện cho sự phát triển và sử dụng một tiêu chuẩn mở toàn cầu cho giao diện của các sản phẩm video mạng. Tiêu chuẩn ONVIF sẽ đảm bảo khả năng tương tác giữa các sản phẩm video mạng cho dù chúng đến từ nhà sản xuất nào. Điều này sẽ khiến những người dùng, nhà tích hợp, nhà tư vấn và nhà sản xuất có thể tận dụng được dễ dàng hơn các khả năng của video mạng, đem lại những giải pháp ít chi phí và linh hoạt hơn, mở ra nhiều cơ hội thị trường và giảm thiểu rủi ro.

Tiêu chuẩn ONVIF định nghĩa một giao thức chung mà các các thiết bị video mạng sẽ trao đổi các thông tin, như là truyền đi video trực tiếp, âm thanh, siêu dữ liệu (metadata) và thông tin điều khiển. Những thiết bị phát và thiết bị thu video mạng quy chuẩn ONVIF từ các nhà sản xuất khác nhau sẽ có thể giao tiếp với nhau bằng cách yêu cầu và gửi những luồng video trực tiếp (live stream). Tiêu chuẩn này cũng giúp đảm bảo rằng các thiết bị quy chuẩn có khả năng tự động phát hiện và kết nối với các ứng dụng mạng, chẳng hạn như các hệ thống quản lý video.

ONVIF được tổ chức như thế nào?


ONVIF, được sáng lập bởi Axis Communications, Bosch Security Systems, và Sony, là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động thay mặt các thành viên nhằm thúc đẩy sự phát triển của một tiêu chuẩn mở toàn cầu cho giao diện của các sản phẩm video mạng.

ONVIF bao gồm một Ủy Ban Chỉ Đạo (Steering Committee), Ủy Ban Kỹ Thuật (Technical Committee), Ủy Ban Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services Committee), và Ủy Ban Truyền Thông (Communication Committee). Công tác quản lý chung và thủ tục bình bầu áp dụng theo các điều khoản thành lập tham chiếu cho những sáng kiến về ​​tiêu chuẩn mở và được quy định tại Quy Chế Thành Viên có thể được tải về từ trang web của ONVIF (www.onvif.org).

Các Ủy Ban có thể thành lập ra các nhóm hoạt động để hoàn thành những nhiệm vụ có liên quan đến công việc của họ.

Nhận xét

Một số bài phổ biến

Khóa Cửa Nào Tốt Nhất Đối Với Ngôi Nhà Của Bạn ?

4 Lý Do Bạn Không Nên Đặt Bẫy Kẻ Trộm

Cảm Biến Hồng Ngoại Chuyển Động và Công Nghệ Chống Báo Động Giả

Trộm Thường Đột Nhập Vào Nhà Bạn Khi Nào?

Vì Sao Nên Dùng Các Bộ Báo Trộm Không Dây Cao Cấp

Vì Sao Chúng Ta Cần Nhiều Lớp Báo Động ?